Mga kinakailangan sa bangko para sa teknolohiya ng transaksyon

Ang isa pang hanay ng mga kinakailangan sa bangko na dapat isaalang-alang kapag naghahanap ng isang ari-arian ay ang mga kinakailangan para sa teknolohiya ng transaksyon. Ang mga pangunahing punto kung saan ang mga kinakailangang ito ay ipinakita ng mga bangko ay:

Mga settlement sa transaksyon.


Sa mahalagang puntong ito, ang mga kinakailangan ng mga bangko ay maaaring magkaroon ng makabuluhang pagkakaiba sa rehiyon. Halimbawa, ang pagsasanay sa merkado ng real estate ay binuo sa paraang ang mga pakikipag-ayos ay isinasagawa pangunahin sa cash, sa pamamagitan ng depository cell ng creditor bank. Ito ay isang uri ng cash letter of credit, kapag ang mamimili ay naglagay ng pera sa cell bago ang transaksyon, at binawi ng nagbebenta pagkatapos ng pagtatapos ng pagpaparehistro, napapailalim sa pagtatanghal ng sertipiko ng pagpaparehistro sa bangko. Halos walang mga panganib sa naturang sistema, at para sa lahat ng interesadong partido, kabilang ang bangko.
Sa ilang mga rehiyon, ang mga pagbabayad ay ginawa, bagaman sa cash, ngunit madalas na walang paggamit ng isang cell. Binabayaran ng bumibili ang nagbebenta nang buo sa araw ng pagpirma sa kontrata ng pagbebenta. Ganyan ang tradisyon. At kung ang nagbebenta ng Rehiyon ng Moscow, na umaasang makatanggap ng mga pondo sa mismong araw ng pagpirma ng kontrata, ay ipinaalam sa araw bago ang transaksyon na ang mga pondo ay nasa cell hanggang sa katapusan ng pagpaparehistro ng transaksyon, ang transaksyon ay maaaring hindi magaganap.

Ang pamamaraan ng pag-areglo bago ang transaksyon ay naglalaman ng ilang mga panganib, dahil ang pagpaparehistro ng mga karapatan ay maaaring masuspinde, at natanggap na ng nagbebenta ang pera. Hindi lahat ng mga bangko ay handa para dito, ngunit marami pa rin ang napipilitang umangkop sa mga itinatag na kasanayan sa negosyo, gamit ang iba't ibang mga pamamaraan upang mabawasan ang mga panganib, kabilang ang pag-akit ng mga kilalang kumpanya ng real estate sa rehiyon bilang mga guarantor.

Kakatwa, sa karamihan ng mga kaso, ang mga kalkulasyon ay ginawa sa isang sibilisadong anyo:
  1.  Sa pambansang pera, hindi sa dayuhan.
  2.  Sa pamamagitan ng bangko, sa pamamagitan ng bank transfer.
Kasabay nito, sa isang lugar ang paglipat ay isinasagawa sa araw na ang kontrata ay nilagdaan, at sa isang lugar - pagkatapos ng pagpaparehistro ng estado ng transaksyon. Bukod dito, ang bilang ng mga rehiyon kung saan ang mga pag-aayos ay ginawa pagkatapos ng isang transaksyon o sa isang letter of credit na rehimen ay mabilis na lumalaki, dahil ang mga mortgage bank, kasama ang kanilang mga teknolohiya at mga kinakailangan, ay ipinakilala sa mga merkado na ito.

Siyempre, dapat malaman ng isang mortgage broker ang umiiral na pamamaraan para sa mga settlement sa kanyang rehiyon sa kabuuan, at ang mga detalye ng mga settlement na ginagamit ng bawat isa sa mga bangko na tumatakbo sa rehiyong ito. Ang pera ng mga pakikipag-ayos ay isa ring napakahalagang punto.

Ang sandali ng legal na pagpapalaya ng apartment

Ang isang mahalagang punto ay ang pagkakaroon ng mga nakarehistrong (i.e. nakarehistro) na mga tao sa bagay sa oras ng pagkuha nito ng bumibili-borrower. Halimbawa, maaaring tumanggi ang isang bangko na magpahiram sa isang bagay kung saan nakarehistro ang mga menor de edad o taong nasa ilalim ng pangangalaga. At nangangailangan ng sabay-sabay na pagpapatupad ng dalawang transaksyon:
  • mga transaksyon para sa pagbebenta ng isang apartment kung saan nakarehistro ang mga menor de edad na ito;
  • mga transaksyon para sa pagkuha ng isang bagay kung saan plano nilang manirahan sa hinaharap.
Ang isa pang pagpipilian: ang nagbebenta ay makakatanggap ng mga pondo mula sa pagbebenta ng bagay pagkatapos lamang umalis sa apartment, i.e. pagkatapos ng kanyang legal na paglaya.

Ang ganitong mga kondisyon ay dapat ding talakayin ng mga partido nang maaga, sa oras ng desisyon na ibenta ang ari-arian sa mamimili ng mortgage.